Tarieven, voorwaarden en privacy

  • Individueel, live of via Skype:  € 60,00 per les
  • Duoles:  € 40,00 per les, per persoon

Een les duurt 90 minuten.

Tijden: tussen 1 uur ‘s middags en 8 uur ‘s avonds (13:00-20:00).

Je kunt je alleen of samen aanmelden.

Vooruitbetaling per maand.

Tarieven gelden puur voor de lestijd (contacturen).
Extra werkzaamheden worden aan het eind van de maand apart in rekening gebracht, à € 40,00 per uur. Hieronder vallen onder andere correctiewerk en speciaal voor de cursist geschreven tekst.

Afzeggen minimaal 24 uur voor aanvang van de les. Mits niet vaker dan 1x per twee maanden en met geldige reden, kan een gemiste les worden ingehaald of wordt het betaalde lesgeld verrekend op de volgende factuur.

Voor het opzeggen van verdere lessen, dus het beëindigen van de cursus, geldt een opzegtermijn van één maand.

Hoe het zit met de bescherming van je persoonsgegevens zie je in de Privacyverklaring Taal aan de Zaan.

Meer informatie op de pagina Nederlandse les.

Taalles_op_maat_10-2-2014
Duoles 2014

Annemieke Woudt                 

Nederlands voor anderstaligen