Tarieven, voorwaarden en privacy

Een les duurt 90 minuten en kost  € 60,00.

De lessen zijn in principe individueel, maar een duo kan zich desgewenst samen inschrijven.
In dat geval is het tarief € 40,00 per persoon.

Tijden: tussen 1 uur ’s middags en 8 uur ’s avonds (13:00-20:00)

Vooruitbetaling per maand

Tarieven gelden puur voor de lestijd (contacturen).
Extra werkzaamheden worden aan het eind van de maand apart in rekening gebracht, à € 40,00 per uur. Hieronder vallen onder andere correctiewerk en speciaal voor de cursist geschreven tekst.

Afzeggen minimaal 24 uur voor aanvang van de les. Mits niet vaker dan 1x per twee maanden en met geldige reden, kan een gemiste les worden ingehaald of wordt het betaalde lesgeld verrekend op de volgende factuur.

Voor het opzeggen van verdere lessen, dus het beëindigen van de cursus, geldt een opzegtermijn van één maand.

Hoe het zit met de bescherming van je persoonsgegevens zie je in de Privacyverklaring Taal aan de Zaan.

Meer informatie op de pagina Nederlandse les.

Taalles_op_maat_10-2-2014
Duoles 2014

Annemieke Woudt                 

Nederlands voor anderstaligen